Ban Phục Vụ  Huynh Đoàn Tỉnh phúng viếng Bà Cố Anna Phạm Thị Xứng, thân mẫu Lm. Giuse Phạm Quang Sáng, O.P.

Vào lúc 9 giờ sáng, ngày 17.03.2022, cha Tổng Đặc trách và Ban Phục Vụ  Huynh Đoàn Tỉnh Dòng phúng viếng Bà Cố Anna, thân mẫu cha Giuse Phạm Quang Sáng OP, tại Gx Sặt, Hố Nai. Biên Hòa.

Bà Cố ANNA PHẠM THỊ XỨNG (bà cố Tráng), Thân mẫu linh mục Giuse Phạm Quang Sáng, O.P., nguyên Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam,

về Nhà Cha lúc 04 giờ 00, thứ Tư, ngày 16 tháng 03 năm 2022. Hưởng thọ 97 tuổi.

Thánh lễ An táng cử hành lúc 15 giờ 00 thứ Sáu, ngày 18 tháng 03 năm 2022, tại Thánh đường Giáo xứ Kẻ Sặt, Hố Nai.

Kính xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Anna.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *