Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay (18.03.2022)

 

Ca nhập lễ

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,

xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi,

vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

Bài đọc 1: St 37,3-4.12-13a.17b-28

Thằng tướng chiêm bao đang đến kia, nào ta giết nó.

Bài trích sách Sáng thế.

Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài tay.  Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu.

Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Si-khem. a Ông Ít-ra-en bảo Giu-se : “Các anh con đang chăn chiên dê ở Si-khem phải không ? Lại đây, cha sai con đến với các anh.” b Giu-se theo các anh và tìm thấy họ ở Đô-than.

Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu.  Họ bảo nhau : “Thằng tướng chiêm bao đang đến kia !  Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu !”

Nghe thấy thế, Rưu-vên tìm cách cứu em khỏi tay họ ; cậu nói : “Ta đừng đụng tới mạng sống nó.”  Rưu-vên bảo họ : “Đừng đổ máu ! Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó.” Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha.  Vậy khi Giu-se đến chỗ các anh, thì họ lột áo chùng của cậu, chiếc áo chùng dài tay cậu đang mặc.  Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng ; giếng đó cạn, không có nước.  Rồi họ ngồi xuống dùng bữa.

Ngước mắt lên, họ thấy một đoàn người Ít-ma-ên đang từ Ga-la-át tới. Lạc đà của những người này chở nhựa thơm, nhũ hương và mộc dược để đưa xuống Ai-cập.  Giu-đa nói với các anh em : “Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì ?  Thôi, ta hãy bán nó cho người Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta.” Các anh em nghe cậu.

Những lái buôn người Ma-đi-an đi qua đó kéo Giu-se lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên hai mươi đồng bạc. Những người này đưa Giu-se sang Ai-cập.

Đáp ca

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện.

Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ,
làm cạn nguồn lương thực nuôi dân.Chúa đã phái một người đi trước họ
là Giu-se, kẻ bị bán làm tôi.

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện.

Chân ông phải mang xiềng khổ sở,
cổ đeo gông nặng nề,cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán
và ông được lời Chúa giải oan.

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện.

Nhà vua, vị thủ lãnh các dân thời đó,
truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông,rồi đặt ông làm tể tướng triều đình,
làm chủ mọi tài sản hoàng gia.

Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện.

Tung hô Tin Mừng

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

Tin Mừng: Mt 21,33-43.45-46

Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.  Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.  Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.  Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.  Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’  Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’  Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi.  Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?”  Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”  Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.  Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

Ca hiệp lễ

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta,

và sai Con của Người đến hy sinh

làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *