CÁO PHÓ: Bà Cố CATARINA TRẦN THỊ MINH, Thân mẫu Lm. Giuse Nguyễn Hữu Phú, OP.

Bà Cố CATARINA TRẦN THỊ MINH

Thân mẫu fr. Giuse Nguyễn Hữu Phú, O.P.

(Hiện đang giúp mục vụ tại Giáo xứ Hòa Nam, Giáo phận Ban Mê Thuột, Sđt: 0905778425)

về nhà Chúa lúc 04g00 ngày 12 thánh 02 năm 2023.

Thánh lễ An táng được cử hành

vào lúc 08g30 thứ Ba, ngày 14 tháng 02 năm 2023

tại Giáo xứ Xuân Bình, Giáo phận Xuân Lộc.

Kính xin quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Catarina.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *