CÁO PHÓ: Linh Mục Đa Minh Đinh Viết Tiên, O.P.

Linh mục Đa Minh ĐINH VIẾT TIÊN, O.P.

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 23g45 thứ Bảy, ngày 03 tháng 9 năm 2022

tại Tu viện Thánh Martin, Biên Hoà.

Quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố Đa Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *