Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2010, 2013, 2016, 2019)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14,25-33)

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo : ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.’

Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.

Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

 

https://youtu.be/zNmInol8lbA

Năm 2019:

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP

Năm 2016:

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2013:

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2010:

 Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu 

Lễ 6g15 : Lm Đa Minh Nguyễn Bình Tiên 

Lễ 17g30 : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang 

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

 

SUY NIỆM