THÁNG 1

Tháng Mười Hai, 2019

  • 31 Tháng Mười Hai

    1 Tháng Giêng Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

    Từ tiếng Hy Lạp Theotokos (người mang Thiên Chúa), danh xưng ấy đã trở thành nền tảng cho giáo huấn của Giáo Hội về sự Nhập Thể.

Tháng Một, 2019