Châm ngôn Thánh Gioan Bosco (1815 – 1888)

31 Tháng Giêng Thánh Gioan Bosco (1815 – 1888)

Nổi giận thì dễ hơn là kiềm chế; dọa nạt một đứa trẻ thì dễ hơn là thuyết phục nó. Anh em hãy bền tâm hãm dẹp thói bất nhẫn và kiêu căng của chính mình hơn là sửa dạy cho những đứa trẻ.

Đó là một kiểu giao dịch, anh em thấy đó. Tôi xin Thiên Chúa các linh hồn; và trả cho Người bằng cách khước từ mọi sự khác.


Anh em nên nhẫn nhục chịu đựng tính khí dở hơi, những thái độ coi thường, sự cộc cằn của người khác đối với anh em.

Tôi muốn chết thật nghèo khó để người ta nói rằng: Don Bosco chết đi mà chẳng để lại được lấy một nửa đồng xu.

Nhân đức hiền lành là phương pháp Chúa Giêsu đã áp dụng với các tông đồ. Chúa đã chịu đựng sự ngu xuẩn và cộc cằn, thậm chí cả sự thất trung của các vị ấy. Chúa đã cư xử nhân ái và yêu thương các tội nhân đến độ khiến một số người phải ngạc nhiên, một số khác lấy làm chướng mắt, và một số khác nữa đã tìm được hy vọng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Như vậy, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

Hãy bảo ma quỉ phải nghỉ ngơi trước đã, rồi sau đó tôi mới nghỉ.

Khi bị cám dỗ, anh em hãy kêu cầu thiên thần bản mệnh của mình. Anh em hãy phớt lờ và đừng sợ hãi ma quỉ: nó run rẩy và bỏ chạy khi nhìn thấy thiên thần bản mệnh của anh em.


Có lần đang lúc chơi đùa vui vẻ với các đồng bạn, [một vị thánh kia] được hỏi ngài sẽ làm gì nếu như thiên thần báo cho biết ngài sẽ chết và phải ra trước tòa Chúa phán xét trong vòng một khắc đồng hồ nữa. Vị thánh trả lời ngài sẽ tiếp tục chơi đùa, vì ngài biết chắc những trò chơi ấy làm đẹp lòng Thiên Chúa.