TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 3)

THÔNG TIN

Truyền chức phó tế trong ngày khai mạc tháng nên thánh đối với Linh mục và Chủng sinh tại TGP. Hà Nội

Truyền chức phó tế trong ngày khai mạc tháng nên thánh đối với Linh mục và Chủng sinh tại TGP Hà Nội

Thứ Hai ngày 01/6/2020, tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã khai mạc tháng Nên Thánh đối với Linh mục và Chủng sinh của Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội. Ngay sau đó, ngài chủ sự Thánh lễ Truyền chức phó tế cho 9 tiến chức.

Đọc thêm