Châm Ngôn Thánh Irênê (130?-220)

28 Tháng Sáu Thánh Irênê (130?-220)