TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / CHÂM NGÔN CÁC THÁNH / Châm Ngôn Thánh Irenaeus (130?-220)

Châm Ngôn Thánh Irenaeus (130?-220)

28 Tháng Sáu Thánh Irenaeus (130?-220)