Ngày 30 tháng 6 Thánh Vinh Sơn Ðỗ Yến Linh mục, tử đạo (1764-1838)

Ngày 30 tháng 6
Thánh Vinh Sơn Ðỗ Yến
Linh mục, tử đạo (1764-1838)

Xem thêm THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN, trích “Uống Nước Nhớ Nguồn”, linh mục Px. Đào Trung Hiệu OP.

Tiểu sử

Ngày 30 tháng 6 Thánh Vinh Sơn Ðỗ Yến  Linh mục, tử đạo (1764-1838)

Tiểu sử
Cậu Vinh sơn Ðỗ Yến sinh năm 1764 tại làng Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Ðịnh. Ngay từ nhỏ, Cậu Ðỗ Yến đã dâng mình vào nhà Ðức Chúa Trời. Sau thời gian tu luyện, đức cha I-nha-xi-ô Ðen-ga-đô truyền chức linh mục cho người vào năm 1798.

Năm 43 tuổi, người nhập Dòng Ða Minh, lãnh tu phục ngày 22-7-1807 và được tuyên khấn năm sau. Ðời tu dòng giúp cha kết hợp mật thiết với Chúa. Sau đó, cha được cử tới coi xứ Kẻ Mốt, rồi xứ Kẻ Sặt (Hải Dương).

Thời vua Minh Mạng cấm đạo, cha phải cải trang làm thường dân để dễ lẩn trốn. Khi quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh bị triều đình quở trách vì lơ là trong việc truy lùng người có đạo, ông nổi giận, điều động quan quân đi tra xét. Linh mục Ðỗ Yến được mật báo, vì sợ mình làm liên luỵ đến giáo dân, cha bỏ Kẻ Sặt, chạy về làng Thừa, sau đó làng Bưởi ; nhưng rồi cha bị bắt trên đường đi đến xứ Lạc Ðiền ngày 8-6-1838. Cha bị đóng gông, giải về Hải Dương.

Trong tù, cha luôn trung kiên với đức tin và nên gương chủ chăn tốt. Ngày 30-6-1838, bản án tử do chính vua châu phê gởi đến Hải Dương ; ngay hôm đó cha bị xử trảm tại pháp trường ngoại thành Hải Dương, hưởng thọ 74 tuổi. Thi hài cha được mai táng tại nhà thờ Thọ Ninh.

Ðức thánh cha Lê-ô XIII phong chân phước cho linh mục Vinh Sơn Ðỗ Yến này vào ngày 27-5-1900. Ðức thánh cha Gio-an Phao-lô II phong hiển thánh cho người vào ngày 19-6-1988.

Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu củaThánh Vinh Sơn Ðỗ Yến. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *