Ngày 27 tháng 6 Thánh Tô-ma Toán Thầy giảng, tử đạo (1764-1840)

Ngày 27 tháng 6
Thánh Tô-ma Toán
Thầy giảng, tử đạo (1764-1840)

Xem thêm THÁNH TÔMA ĐÀO ĐÌNH TOÁN, trích “Uống Nước Nhớ Nguồn”, linh mục Px. Đào Trung Hiệu OP.

Tiểu sử

Ngày 27 tháng 6 Thánh Tô-ma Toán  Thầy giảng, tử đạo (1764-1840)

Tiểu sử
Thầy Tô-ma Toán sinh tại Cần Phán, tỉnh Thái Bình, là thầy giảng thuộc Dòng Ba Ða Minh, làm việc truyền giáo trong khu vực Trung Linh.

Trong làng Trung Linh có ông lang Tư, vì ham tiền thưởng nên tố cáo với quan phủ Xuân Trường rằng có đạo trưởng ở trong làng, do đó thầy Toán bị bắt và bị tống giam tại Nam Ðịnh vào ngày 16-12-1839. Lúc đó, thầy đã được 75 tuổi.

Cuộc tử đạo của thầy Toán được ghi dấu bằng hai lần chối đạo :
Lần thứ nhất, sau một tháng bị tra khảo, ngày 19-1-1840 thầy vì nhát sợ mà đã bước qua thánh giá. Thế nhưng, tổng đốc Trịnh Quang Khanh vẫn chưa cho thầy về ngay, còn muốn thử xem thầy có thật lòng bỏ đạo không. Khi lính đưa thầy về ngục, cha Giu-se Hiển đã ân cần khuyên nhủ thầy thống hối và tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa.

Lần thứ hai, ngày 18-4, quan Trịnh Quang Khanh cho hai người xuất giáo đến xúi giục thầy Toán bỏ đạo, nếu không họ sẽ bị giết. Vì thương họ, một lần nữa thầy lại bước qua thập giá. Lần này, thấy mình quá dại dột để bị đánh lừa, nên thầy thống hối khóc lóc đêm ngày không ai ngăn cản được. Khoảng 15 ngày sau, cha Ða Minh Trạch bị bắt và cũng giam chung với thầy, cha an ủi và giải tội cho thầy. Từ đây, thầy lấy lại can đảm tuyên xưng đức tin và không còn hình khổ nào có thể buộc thầy chối bỏ Chúa Ki-tô.

Quan Trịnh Quang Khanh thấy vậy tức giận hành hạ thầy đủ điều : tra tấn, phơi nắng, bỏ đói… nhưng thầy vẫn một lòng tín trung. Cuối cùng vì tuổi già sức yếu, thầy chết rũ tù ngày 27-6-1840. Ðức thánh cha Lê-ô XIII đã phong chân phước cho thầy ngày 27-5-1900. Ðức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã phong hiển thánh cho thầy vào ngày 19-6-1988.

Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Tô-ma Toán. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *