Chuyến thăm viếng định kỳ hằng năm của HĐGDĐM/GP. Bùi Chu

Hằng năm cứ gần đến lễ Mẹ Thánh Catarina Siênna (29/4) là mọi cấp Huynh đoàn đều bận rộn lo mở lớp học tập tiến cấp, rồi thâu nhận, khấn hứa. Năm nay, từ ngày ngày 4/4/2016, cha Phụ tá Giuse Hà Đình Tuấn OP, và BPV/HĐ Giáo phận Bùi Chu đã tới thăm tất cả 13 Liên huynh trong toàn Giáo phận, bắt đầu từ các Liên huynh  Báo Đáp – Tương Nam -Tứ Trùng – Kiên Chính – Quỹ Nhất – Lạc Đạo – …… cho đến kết thúc là Ninh Cường – Liễu.

Tới đâu cha Phụ tá cũng gặp gỡ được tất cả các Ban Phục Vụ của Liên huynh và Huynh đoàn cơ sở, cha nhắc lại trách vụ của từng người trong BPV thực hiện đúng theo luật sống Huynh đoàn. Nhân dịp này BPV/HĐGP xem lại bộ sổ 7 quyển về cách thức ghi chép và cùng nhau trao đổi rút kinh nghiệm cho những quyển nào ghi chép chưa đạt yêu cầu.

Đoàn tới đâu cũng được các Cha linh hướng, Cha xứ và các ban phục vụ các cấp tiếp đón ủng hộ nhiệt tình, để có cơ hội cho đoàn hoàn thành nhiệm vụ trên trao.

Chúng con xin tạ ơn Chúa,  đã gìn giữ và ban ơn cho chúng con có chuyến thăm viếng bình an và tốt đẹp.

Hung Cuong Nguyen

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *