Đại Hội Kinh Thánh Toàn Quốc tại Tòa Giám Mục Nha Trang, từ ngày 19-21/02/2019

 

 

Lời Chúa bền vững đến muôn đời (1 Pr 1,25), đây là chủ đề đã được Đức Cha Giuse Võ Đức Đức Minh,  Giám mục Gp Nha Trang, Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cùng với các thành viên UBKT, chọn làm chủ đề trong suốt 3 ngày Đại Hội diễn ra tại Tòa Giám Mục Nha Từ, từ thứ Ba ngày 19/2 đến thứ Năm, ngày 21/02/2019.

A

Đại hội qui tụ đông đảo quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và các tín hữu từ 27 giáo phận, đặc biệt có sự hiện diện của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên tổng giám mục Tổng Gp. Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục tổng Giáo phận Hà Nội, Đức giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Gp. Ban Mê Thuột, Đức giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Gp. Vinh, Đức giám mục Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tgp. Hồ Chí Minh, Đức giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Gp. Cần Thơ cũng đã về tham dự.

E

Khóa đại hội Kinh thánh này, Đức cha chủ tịch UBKT và các thành viên trong ủy ban như muốn khơi lại tâm tình yêu mến và sống Lời Chúa vốn đã được Hội thánh tuyên xưng ngay từ đầu với Giáo hội, đặc biệt lời tuyên xưng đức tin cùng với tâm tình và kinh nghiệm sống từ hai ngàn năm về trước của Thánh Phêrô, vị ngư phủ Galilê, người đã được Đức Giêsu Nadarét tuyển chọn và đặt làm nền tảng Hội thánh: “Lời Chúa bền vững đến muôn đời. Đó chính là Lời Tin Mừng đã được loan báo cho anh em” (1 Pr 1, 25).

Thánh Phêrô năm xưa đã thay mặt anh em mình trong Tông đồ đoàn để công bố Tin mừng về mầu nhiệm tử nạn-phục sinh của Đức Giêsu Nadarét (Cv. 2, 14-40); và lời loan báo lịch sử đó đã đem đến kết quả là “trong ngày ấy, đã có thêm lối ba ngàn linh hồn (tin vào Đức Giêsu Kitô)” (Cv. 2, 41) và từ đó số tín hữu của Chúa Kitô càng phát triển và lan rộng trên cả thế giới.

Trãi qua dòng thời gian, các đấng kế vị các thánh tông đồ đã không ngừng làm cho Lời Chúa vang vọng trên khắp cùng thế giới, đặc biệt là Đức Bênêđitô XVI, tiếp tục công bố Tin mừng về Đức Giêsu Nadarét với tựa đề “LỜI CHÚA” (VERBUM DOMINI) cho con người đang sống những năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba. Chính Ngài đã nói rõ điều đó: “Cùng hợp tiếng với các Nghị Phụ, tôi muốn nói với tất cả các tín hữu bằng chính những lời của thánh Gioan trong Thư thứ nhất của người: “Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời, là sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi – chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người” (1 Ga 1,2-3). Thánh tông đồ dùng các động từ nghe, thấy, đụng chạm và chiêm ngưỡng (x. 1 Ga 1,1) Lời Sự Sống, vì chính Sự Sống được tỏ bày trong Đức Kitô’’…. Tông Huấn LỜI CHÚA đưa Hội Thánh chúng ta vào một giai đoạn mới của Lịch sử cứu độ: Loan báo và tái loan báo LỜI CHÚA cho con người thời đại hôm nay…

Hội thánh Việt Nam với thời gian, đã thật sự mở rộng cánh cửa đón lấy luồng gió mới của Thánh Thần mà Công Đồng Vatican II đem lại, cách riêng trong lãnh vực Lời Chúa. Trong Thư Mục vụ năm 2005 với tựa đề “Sống Lời Chúa”, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nói về việc tăng cường vai trò ưu tiên của Kinh thánh trong đời sống của người tín hữu: “Yêu mến Kinh thánh không chỉ thể hiện qua việc phổ biến sách Kinh thánh, mà còn là siêng năng đọc Lời Chúa trong đời sống và cho đời sống cụ thể của mình. Nói cách khác, đọc Lời Chúa không những để hiểu về Chúa, mà còn để tìm hướng đi cho cuộc đời”. Với nhận định trên, các vị Chủ chăn của chúng ta cho thấy lòng yêu mến Kinh thánh là điểm son của người tín hữu chúng ta.

Giáo Hội Việt Nam đã có những nổ lực rất nhiều khi cung cấp cho mọi người  bản dịch Kinh thánh từ nguyên ngữ Do thái, Hy lạp, Aramêô hay từ bản Phổ thông bằng ngôn ngữ Latinh. Cho tới ngày nay, chúng ta đã xuất bản khoảng ba trăm ngàn bản Kinh thánh Tân Cựu Ước toàn bộ và trên hai triệu ấn bản Kinh thánh Tân Ước. Những bản văn Lời Chúa dần dần không còn xa lạ với các gia đình công giáo, cách riêng đối với giới trẻ và thiếu nhi Công giáo Việt Nam.
Với những nội dung và ý nghĩa mà Lời Chúa mang lại, ngày đầu tiên của đại hội mục vụ kinh thánh được khởi đầu với thánh lễ do Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự và các chủ đề được bàn thảo đến:

  1. Tầm quan trọng của Lời Chúa đối với đức tin người tín hữu, ĐGM. Giuse Võ Đức Minh (GM. Gp. Nha Trang ; Chủ Tịch UB Kinh Thánh)
  2. Thăng tiến việc rao giảng và sống Lời Chúa trong các xứ đạo, ĐGM. Stêphanô Tri Bửu Thiên (GM Gp. Cần Thơ) 
  3. Lời Chúa trong việc dạy Giáo Lý, LM. Phêrô Nguyễn Văn Hiền (Giám đốc TTMV Gp. Saigon)
  4. Mục Vụ Kinh Thánh – Giới thiệu Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo (CBF), LM. Giuse Trần Hòa Hưng, SDB (Thư ký UB Kinh Thánh).

Ước mong những ngày đại hội này sẽ mang lại những thành công và nhất là tác động của Lời Chúa trên những tham dự viên và sẽ lan tỏa thêm đến nhiều người.

H
X
G
Y
F
Theo http://ngoiloivn.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *