Dõi theo dấu chân truyền giáo của Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP.

Kính thưa quý Cộng đoàn, nhân dịp sắp đến Giỗ 30 ngày của Cha cố Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P. quý Cha Đaminh thuộc cộng đoàn Kontum đã thực hiện Video ghi lại “Những Dấu Chân Truyền Giáo tại miền Đất Kontum của Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P.

Chúng con kính mời quý cộng đoàn xem và hiệp thông thêm lời cầu nguyện cho Cha nhân dịp Giỗ 30 ngày của Cha. Ngõ hầu, Ngài được Thiên Chúa đưa Ngài sớm về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên đàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *