ĐTC thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng giám mục lần tới

Ngày 21/5/2021, được Đức Thánh Cha phê chuẩn, Ủy ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố một tài liệu hướng dẫn, nói về việc thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng giám mục lần tới, được dự định vào tháng 10/2023. Theo đó, Thượng Hội đồng giám mục không còn được tiến hành hoàn toàn ở Vatican nhưng có thể ở từng Giáo hội cụ thể ở 5 châu lục, theo một hành trình 3 năm với 3 giai đoạn: giáo phận, châu lục, và hoàn vũ.

Con đường hiệp hành này là điều đã được Đức Thánh Cha mong muốn kể từ đầu triều đại Giáo hoàng của ngài. Tài liệu viết: “Một tiến trình công nghị toàn diện sẽ chỉ được thực hiện cách đích thực nếu các Giáo hội địa phương tham gia vào tiến trình đó. Các Giáo hội địa phương chỉ có thể tham gia cách đích thực nếu các cơ quan trung gian của Thượng Hội đồng cũng tham gia; tức là các Thượng hội đồng của các Giáo hội Công giáo Đông phương, các Hội đồng tư vấn và Hội đồng của các Giáo hội độc lập, và các Hội đồng Giám mục quốc gia, khu vực và châu lục.”

Đức Thánh Cha khai mạc tại Vatican

Đây sẽ là lần đầu tiên một Thượng Hội đồng được tổ chức cả bên ngoài Vatican. Hành trình Thượng Hội đồng sẽ được bắt đầu tại Vatican với sự tham dự của Đức Thánh Cha vào các ngày 9 và 10/10 năm nay.

Giai đoạn cấp giáo phận để tham vấn cộng đoàn Dân Chúa

Sau đó, các giáo hội địa phương sẽ bắt đầu hành trình của họ vào Chúa Nhật 17/10, dưới sự chủ tọa của Giám mục giáo phận. Mục đích của giai đoạn này là tham vấn cộng đoàn Dân Chúa. Do đó, Ban Thư ký Thượng Hội đồng sẽ gửi tài liệu chuẩn bị kèm theo bảng câu hỏi và một cẩm nang các đề xuất để thực hiện việc tham vấn trong từng Giáo hội địa phương.

Trước tháng 10 năm nay, mỗi giám mục sẽ bổ nhiệm một người chịu trách nhiệm cấp giáo phận như là điểm tham chiếu và kết nối với Hội đồng giám mục. Và Hội đồng giám mục sẽ bổ nhiệm một người hay một nhóm chịu trách nhiệm liên lạc với Ban Thư ký của Thượng Hội đồng.

Các đóng góp sẽ được gửi đến Hội đồng Giám mục của quốc gia của họ. Các giám mục sẽ nhóm họp trong một thời gian để phân định, và sẽ làm một bản tóm tắt để gửi cho Ủy ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng. Tất cả những điều này được làm trước tháng 4/2022. Khi tài liệu đã được thu thập, Tài liệu Làm việc đầu tiên sẽ được soạn thảo, và sẽ được xuất bản và gửi đến các Giáo hội địa phương vào tháng 9/2022.

Giai đoạn cấp châu lục: đối thoại và phân định

Sau đó, từ tháng 9/2022 cho đến tháng 3/2023 sẽ bắt đầu giai đoạn hai – cấp châu lục. Mục đích của nó là để trao đổi về Tài liệu Làm việc. Cuối cùng, một tài liệu cuối cùng sẽ được soạn thảo, sẽ được gửi cho Ủy ban Tổng Thư ký vào tháng 3/2023. Ủy ban này sẽ tiến hành việc soạn thảo một Tài liệu Làm việc thứ hai, được dự kiến xuất bản vào tháng 6/2023.

Giai đoạn hoàn vũ: các giám mục họp tại Roma

Con đường hiệp hành sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 10/2023 với việc cử hành Đại hội đồng Giám mục ở Roma, theo các thủ tục được thiết lập trong hiến pháp Episcopalis Communio – Sự Hiệp thông của Giám mục. (CSR_3701_2021)

Hồng Thủy – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *