Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến mời gọi các bạn trẻ giáo tỉnh hướng về ĐHGT giáo tỉnh lần thứ XVIII

Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục giáo phận Hưng Hoá mời gọi các bạn trẻ giáo tỉnh Hà Nội hãy hướng về ĐHGT giáo tỉnh lần thứ 18 được tổ chức tại Đền Hùng từ ngày 25-26.11.2022, giáo phận Hưng Hoá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *