GIÁO TRÌNH: MỤC VỤ HUẤN GIÁO

Để chu toàn sứ mệnh huấn giáo mà chính Đức Ki-tô đã gọi mời, mỗi người môn sinh chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị chu đáo không những cả về đạo lý mà còn cả những nguồn mạch sư phạm Giáo lý mà chính Đức Kitô đã nhắn gởi. Hành lý chúng ta mang theo chính là Kinh Thánh, Thánh Truyền, đời sống Phụng vụ Kitô giáo Giáo lý và giáo huấn của Công Đồng Vaticano II.

Để rồi những gì chúng ta chia sẻ sẽ giúp cho đức tin của người đón nhận ngày thêm chín chắn và làm cho mọi Ki-tô hữu “chỉ còn là một khối trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Thiên Chúa và đến chỗ làm thành con người hoàn hảo, thực hiện Đức Ki-tô cách sung mãn” (Ep 4,13).

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria là ngôi sao dẫn đường việc canh tân công cuộc Phúc Âm hoá và hướng dẫn chúng ta đến việc hiểu biết Chúa Giêsu Kitô là Thầy và là Chúa chúng ta “…. Xin cho Lời Chúa được phổ biến và được tôn vinh như đã thấy nơi anh em” (2Tx 3, 1).

Thomas Aquino Hoàng Trọng Hiếu, O.P