Giới thiệu tân Đặc trách HĐĐM Kon Tum và Phú Cường

Giới thiệu hai tân Đặc trách
HĐGDĐM giáo phận Kon Tum và Phú Cường

Anh chị em Huynh đoàn Đa Minh thân mến.

Do nhu cầu Huynh đoàn, sau khi trao đổi với những vị liên hệ, và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã làm đơn thỉnh nguyện vào ngày 17-1-2018 và ngày 13-8-2018. Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 15-8-2018, đã giới thiệu và chính thức phê chuẩn hai vị Đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh giáo phận sau :

              1. Cha Antôn M. J Phan Tự Cường OP
                        Đặc trách tiên khởi Huynh đoàn GP Kon Tum

              2. Cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP
                       Đặc trách Huynh đoàn GP Phú Cường

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, để liên hệ theo sứ vụ.

Xin Huynh Đoàn giáo phận Phú Cường giới thiệu vị Tân Đặc Trách cho các Liên Huynh và Huynh Đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với quý đặc trách mới mãn nhiệm.

Sài Gòn ngày 30 tháng 8 năm 2017

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *