HĐ Thánh Catarina Gx. Xuân Dục, Gp. Bùi Chu, mừng lễ Kính Bổn mạng và Thánh lễ thâu nhận, khấn tạm, khấn vĩnh viễn

Chiều 27/04/2018, tại Thánh đường giáo xứ Xuân Dục, thuộc Liên huynh Vinhsơn, giáo Hạt Quần phương, dưới sự Linh hướng của Cha xứ Antôn Đinh Mạnh Hùng, cùng BPV/HĐ tổ chức nghi thức thu nhận, khấn tạm, khấn vĩnh viễn cho anh chị em trong Huynh đoàn.

17h00, quý anh chị trong Huynh đoàn đã tập trung về nơi Thánh đường giáo xứ, Huynh đoàn có 435 Đoàn viên, đây là một Huynh đoàn có số đoàn viên lớn thứ nhất trong Liên huynh. Cũng là một HĐ có đời sống nội tâm theo gương Cha Thánh, Mẹ Thánh Catarina Siêna . Hãy sám hối và canh tân đời sống của mỗi đoàn viên giữa cộng đoàn và gia đình..

17h30’ Tôn vinh Thánh quan Thầy quanh nơi Thánh đường Giáo xứ.

18h00. Thánh Lễ trọng thể. Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ cha xứ luôn nhấn mạnh về đời sống sám hối canh tân theo gương của Cha Thánh Đaminh của Chị thánh Catarina thành Siêna. (Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em)…

Sau giảng lời Chúa, cha Chủ sự cùng BPV/HĐ Giáo xứ thực hiện nghi thức thâu nhận cho 35 anh chị em – Khấn tạm cho 39 thỉnh sinh – Khấn Vĩnh viễn cho 34 thỉnh sinh.

Đây là một Huynh đoàn có y phục theo nghi thức cũ mà HĐ giáo xứ vẫn duy trì từ ngày thành lập Huynh Đoàn Đaminh.

Chúng con xin cảm tạ hồng Ân của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Tổ Phụ Đa Minh, Thánh quan Thầy, các Thánh Dòng  cầu cùng Chúa ban cho Huynh đoàn Giáo xứ tổ chức lễ tạ ơn rất sốt sắng.

                                           

   BTT.HĐ.ĐM GP. Bùi Chu (Nam Phương)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *