HĐGDĐM GP. Bùi Chu: Khóa học Chân lý thứ 15

Theo thường huấn hằng năm, cha Đặc trách HĐGP tổ chức cho anh chị em đoàn viên các huynh đoàn trong toàn Giáo phận học tập khóa học, học hỏi và tìm hiểu về luật sống của huynh đoàn. Đặc biệt trong năm nay, ngài nhấn mạnh thư chung kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Thánh  Đaminh.

Vào lúc 7h30 ngày 1/12/2015, tại Giáo xứ Chính Tòa Giáo Phận Bùi Chu đã diễn ra khóa học Chân lý thứ 15. Cha Giuse Nguyễn Đức Giang, Linh hướng liên huynh giáo hạt Bùi Chu, cũng là cha Tổng Đại Diện và là Cha Phụ Trách HĐ Giáo Phận Bùi Chu, đã khai mạc khóa học cho hơn 500 đoàn viên về học tập. Cha vui mừng và hoan nghênh sự chuyên cần học tập của anh chị em HĐ trong toàn Giáo phận nói chung, cách riêng  liên huynh giáo hạt Bùi Chu. Được biết, Giáo phận Bùi Chu có 13 liên huynh đến hôm nay đã học được 10 liên huynh, hiện còn 3 liên huynh phấn đấu hết tháng 12/2015 sẽ hoàn thành.
Tiếp đến, cha Giuse Hà Đình Tuấn, OP, Phụ tá cha Đặc Trách, huấn dụ cho anh chị em. Ngài nhấn mạnh về Năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Đa Minh,và Năm Thánh Lòng thương xót Chúa sẽ khai mạc vào 8/12/2015 (Ngày Kính Đức Maria Vô Nhiễm) tại Cung Vương Thánh Đường Phú Nhai.
10h15 Thánh Lễ Tạ ơn.
Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban ơn cho chúng con có một ngày học tập đầy ân sủng và bổ ích.
nguyenhungcuong