Ngày 05.12.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C

THỨ BẢY: 05. 12. 2015
Mt 9,35-10,1,6-8

1. Ghi nhớ: “Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. (Mt 9,37).

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng đang cần những mục tử tốt lành chăm sóc, như mùa gặt đến rồi mà thợ gặt thì lại ít. Cảnh lầm than và bơ vơ của đám đông dân chúng cần thiết và cấp bách nên cần phải có các mục tử lành nghề chăm sóc. Chúa dạy các tông đồ phải xin chủ ruộng, bởi vì Chúa luôn luôn muốn mỗi người trong chúng ta ai cũng phải thông phần mối ưu tư truyền giáo bằng mọi cách phải đem Chúa đến cho người khác. Xin cho chúng ta làm việc tông đồ ở khắp mọi nơi với tâm nguyện phục vụ và đem tình thương của Chúa cho tất cả mọi người.

3. Sống lời Chúa: Làm việc tông đồ trong mọi hòan cảnh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con đem tình thương của Chúa đến cho mọi người bằng lòng mến yêu không biên giới. Amen