HĐGDĐMVN xin chúc mừng các Tân Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận

I. BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GIÁO PHẬN BÙI CHU KHÓA VI 

Nhiệm kỳ từ ngày 26/05/2017 đến 26/05/2021 

Trưởng Ban: Giuse Lâm Ngọc Năng

Phó Ban: GioanBaotixita Vũ Duy Định

Thư ký: Giuse Nguyễn Hùng Cường

Thủ quỹ: Maria Trần Thị Hồng Việt

PT. Học tập: Đaminh Lương Văn Điển

PT. Tông Đồ: Phêrô Nguyễn Trung Định

PT. Giới Trẻ: Giuse Mai Đức Mộc      

II. BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GIÁO PHẬN THÁI BÌNH KHÓA V

Nhiệm kỳ từ ngày: 30/08/2017 đến: 30/08/2021

Trưởng Ban: Giuse Phạm Thanh Ngọc

Phó Ban: Đaminh Nguyễn Minh Liên

Thư ký: Vinh Sơn Trần Đình Trọng

Thủ quỹ: Maria Đặng Thị Hiên

Học tập: Đaminh Nguyễn Đức Cường

Học tập: Maria Nguyễn Thị Chung

Tông Đồ: Giuse Nguyễn Quang Thẩm

Giới Trẻ: Maria Nguyễn Thị Sao

Giới Trẻ: Maria Nguyễn Thị Loan

III. BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GIÁO PHẬN HƯNG HÓA KHÓA IV

Nhiệm kỳ từ ngày 16/8/2017 đến 16/8/2021

Trưởng Ban: Giuse Lê Công Độ

Phó Ban: Antôn Kiều Khoát

Thư ký: Giuse Phạm Công Đức

Thủ quỹ: Anna Nguyễn Thị Thỉnh

PT. Giới trẻ: Anna Bùi Thị Kỳ

PT. Học tập: Giuse Nguyễn Thành Tam

PT. Tông Đồ Bác Ái: Vinh Sơn Bùi Văn Chính

 

IV. BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG KHÓA IV
Nhiệm kỳ từ ngày 20/8/2017 đến 20/8/2021

Trưởng Ban: Giuse Vũ Duy Ái

Phó Ban: Đaminh Nguyễn Thế Nghị

Thư ký: Tôma Nguyễn Hữu Tiếng

Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị là

PT. Học tập: Phêrô Nguyễn Văn Ty

PT. Tông Đồ Bác Ái: Maria Nguyễn Thị Chữ

PT. Giới trẻ: Phêrô Nguyễn Đức Trạch

 

V. BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GX. BÌNH ĐẠI, GP. VĨNH LONG KHÓA V

Nhiệm kỳ từ ngày 20. 10. 2017 – 20. 10. 2021 

Đoàn trưởng: Phêrô Nguyễn Hữu Phương                 

Đoàn phó kiêm PT. Học tập: Maria Phan Thị Kim Giang    

Thư ký: Giuse Phạm Văn Thẩm                        

Thủ quỹ: Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Nga        

PT. Tông đồ 1: Anrê Nguyễn hữu Công           

PT. Tông đồ 2: Phêrô Phạm văn Đặng              

PT. Giới trẻ: Anna Nguyễn Thị Đẹp  (Hồng Điệp)     

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *