Hiệp Hành Hội Ý “Con Người” | Người Giáo dân Thiên niên kỷ mới

 

Chuyên đề: Người Giáo dân Thiên niên kỷ mới

do Linh mục Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh – Tiến sĩ Mục vụ trình bày.

Chủ đề: Hiệp Hành Hội Ý “Con Người”

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *