Hội đồng Giám mục Ba Lan kết thúc khóa họp thứ 396 tại Jasna Góra

Khóa họp thứ 396 của Hội đồng Giám mục Ba Lan đã kết thúc tốt đẹp, sau hai ngày tiến hành tại Đền thánh Đức Mẹ Jasna Góra, Nữ Vương Ba Lan, thuộc thành phố Czestochowa.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đầu khóa họp, các đại biểu của Hội đồng Giám mục Ba Lan tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tường trình cho toàn thể các giám mục về Công nghị này và coi đây là một phương thế quan trọng để canh tân Giáo hội, hầu có thể chu toàn sứ mạng loan báo Tin mừng. Các vị không những nhấn mạnh về tầm quan trọng của các diễn văn thần học về sự đồng hành, hay hiệp hành, nhưng cả những hệ luận thực hành và cụ thể trong đời sống của các cộng đoàn Giáo hội. Thông cáo kết thúc cho biết các giám mục Ba Lan sẽ suy tư về văn kiện “Giáo hội đồng hành trong sứ mạng”.

Đức Tổng giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, nói: “Chúng ta cần hiểu rõ hơn về đồng hành tính trong toàn thể Giáo hội tại đất nước này, vì đó là một ý tưởng tích cực”. Đức cha cho biết dĩ nhiên không thể hay chưa thể chấp nhận những điều được nêu lên trong Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, nhưng tôi lưu ý về một số vấn đề có thể là khó lòng giải quyết, “tôi nghĩ đến chức phó tế phụ nữ, là điều được coi là không phải thánh chức để tiến đến chức linh mục, nhưng sau khi quen với điều này, sau một thời gian, có thể người ta sẽ nghĩ tới việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Trong thực tế, nguyên thủy phó tế phụ nữ là những người trợ giúp cần thiết trong việc rửa tội cho phụ nữ, nhưng tại Đức, người ta đang yêu cầu truyền chức linh mục cho phụ nữ”.

Đức Tổng giám mục Gądecki cũng nhấn mạnh đến giá trị của sự độc thân của linh mục. Ngài đề cập đến cách thức các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục họp nhau, gọi là lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh. Trong thực tế, tuy đây là một sáng kiến cao thượng và tích cực, nhưng nếu nó dẫn tới những giải pháp trái ngược với Tin mừng thì thật là khó dung hòa nó với tiếng nói của Chúa Thánh Linh, vì khi ấy tiếng nói của Chúa Kitô khác với tiếng nói của Chúa Thánh Linh”.

Trong cuộc họp báo hôm 21 tháng Mười Một để trình bày về khóa họp tháng Mười vừa qua của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, Đức Tổng giám mục Gądecki bày tỏ nghi ngờ, không biết mỗi Hội đồng Giám mục có thể hoàn thành công việc suy tư về các vấn đề được liệt kê trong Văn kiện 43 trang Tổng hợp các vấn đề được bàn đến trong khóa họp vừa qua với hạn chót để gửi về Roma là tháng Ba năm tới, 2024. Có những ý hướng tốt, nhưng dường như không thể nào lập lại cùng những điều đã nói ở Thượng Hội đồng trên bình diện quốc gia. Theo Đức Tổng giám mục, cả ba phần đều cần được thảo luận trong Giáo hội tại Ba Lan, và chúng ta cần một sự hiểu biết sâu rộng hơn về sự đồng hành, hay hiệp hành trong Giáo hội Ba Lan: lắng nghe, họp nhau. Theo ý Đức Tổng giám mục, phần hai và phần ba của tài liệu đúc kết, tức là tham gia vào sứ mạng Giáo hội, tiếp đến là kiến tạo một cộng đoàn trong tinh thần hiệp hành.

(Ekai.pl 21-11-2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *