Hội thảo Kitô giáo và Lão giáo tại Singapore

Cuộc gặp gỡ được Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn tổ chức với sự cộng tác của Tổng Giáo Phận Singapore và Liên đoàn Lão giáo với chủ đề: “Luân lý đạo đức Kitô giáo và Lão giáo trong đối thoại”

Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn với sự cộng tác của Tổng Giáo Phận Singapore và Liên đoàn Lão giáo sẽ tổ chức lần Thứ hai cuộc Hội thảo Kitô giáo- Đạo giáo tại Trung tâm Jean Beurel ở Singapore từ nGày 5 đến 7 tháng 11.

Đạo đức Kitô giáo và đạo giáo trong đối thoại

Chủ đề “Luân lý đạo đức Kitô giáo và Lão giáo trong đối thoại” sẽ được 70 học giả và chuyên gia đối thoại liên tôn học hỏi, nghiên cứu trong nhiều phương diện. Các tham dự viên của cuộc Hội thảo đến từ Singapore, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Nam Hàn, Thụy Sỹ, Vatican và Đài Loan của truyền thống Kitô giáo và Đạo giáo. Đại diện Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn sẽ là Đức cha Miguel Ángel Ayuso Guixot ,Tổng thư ký và Đức ông Indunil Janakaratne Kodithuwakku, Phó Tổng thư ký, cùng với Đức cha Felix Machado, Tổng giáo phận Vasai Ấn Độ, đại diện cho Liên HĐGM châu Á.

Mục đích cuộc hội thảo

Cuộc hội thảo có hai mục tiêu chính: thứ nhất cung cấp cho các học giả và các học viên của đối thoại Kitô giáo – Lão giáo cơ hội chia sẻ các ý kiến và các vấn đề liên quan đến chủ đề “Luân lý đạo đức Kitô giáo và Lão giáo trong đối thoại” thông qua bàn hội nghị và các cuộc thảo luận không chính thức; mục đích thứ hai là cùng nhau hoạt động trong tinh thần đồng trách nhiệm đứng trước sự suy thoái trầm trọng về mặt nhân đạo, luân lý đạo đức và xã hội trên thế giới, liên quan đến gia sản các giá trị luân lý chung đối với toàn thể nhân loại.

Ngọc Yến – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *