Huynh đoàn Đa Minh Ba Chuông mừng Bổn mạng Catarina

Lúc 17h30 ngày 28/04/2018  tại Thánh đường giáo xứ Thánh Đa Minh, Huynh đoàn giáo xứ long trọng mừng kính Thánh nữ Catarina, bổn mạng của Huynh đoàn. Thánh lễ do cha Giuse Đỗ Tuấn Linh, linh hướng Huynh đoàn chủ tế.

Trước thánh lễ anh chị em Huynh đoàn đã tập trung đông đủ lúc 16h30 để nguyện kinh phụng vụ và cử hành nghi thức thâu nhận 2 thỉnh sinh anh Matthêu Trần Quang Thắng và chị Maria Ngô Thị Mỹ Thu.

Trong bài chia sẻ cha chủ tế đã nêu lên những mẫu gương của thánh bổn mạng:

Thánh Catarina đã cùng với “các chị em hãm mình của thánh Đa Minh” (1363), sống đời nhiệm nhặt, cầu nguyện, chay tịnh và hãm mình, phục vụ người nghèo và bệnh nhân. Thánh nữ hoạt động mãnh liệt trong thế giới hỗn loạn để đem lại hòa bình. Qua việc chuyên cần chiêm niệm Thánh Nữ đã dùng “căn phòng tâm hồn” mà liên kết việc chiêm niệm các mầu nhiệm của Thiên Chúa với hoạt động tông đồ bên ngoài. Bằng lời lẽ hùng hồn, những lá thư chí tình, thánh nữ đã thuyết phục được đức giáo hoàng rời bỏ Avignon bên nước Pháp trở về Rôma năm 1377.

Là đoàn viên, anh chị em được mời gọi trở nên khí cụ tin mừng, tìm sự bình an hoán cải, xin cho những anh chị em tuyên hứa hôm nay được ơn bình an và trung thành.

Sau bài giảng của cha chủ tế là nghi thức tuyên hứa, gồm 8 chị tuyên hứa tạm 3 năm :

Maria Phạm Thị Phượng
Têrêsa Vũ Xuân Hiền
Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm
Maria Nguyễn Tố Thùy Dương
Maria Phạm Thị Bích Hiền
Philômela Ngô Thị Siêm
Maria Trần Thị Trung Ngân
Maria Nguyễn Thị Thanh

4 chị tuyên hứa vĩnh viễn :

Maria Vũ Thị Thu Hoài
Maria Nguyễn Thị Hương Giang
Maria Têrêsa Đỗ Thị Kim
Maria Phạm Thị Kim Anh

Sau nghi thức tuyên hứa cha Linh hướng Giuse trao vi bằng tuyên hứa và quà tặng của Huynh Đoàn cho các tuyên hứa sinh.

Trước đó, để chuẩn bị tâm hồn cho các anh chị em đoàn viên Huynh Đoàn mừng Lễ Thánh nữ Catarina cho thật sốt sắng, Huynh Đoàn tĩnh tâm ba ngày :

Ngày thứ nhất và ngày thứ hai anh chị em Huynh Đoàn đã được cha Phaxicô Xaviê Đào Trung Hiệu giảng huấn với đề tài : “Vun Trồng Nền Văn Minh Tinh Thương”

Ngày thứ Ba do Cha linh Hướng Huynh Đoàn Giuse Đỗ Tuấn Linh giảng huấn.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh nữ Catarina sự khôn ngoan, yêu mến và nhẫn nhục, biết tìm kiếm Thánh ý của Thiên Chúa, xin Chúa ban cho Hội thánh luôn hiệp thông trong ân sủng và trong đức ái, xin cho các linh mục, tu sĩ, các anh chị tuyên khấn luôn cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa và sinh nhiều hoa trái.

Nguyện xin thánh nữ cầu thay nguyện giúp cùng Thiên Chúa cho chúng con luôn trung tín noi theo gương nhân đức của người và đem tin mừng ơn cứu độ đến cho mọi người.

Micae

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *