Liên huynh Martinô, Giáo hạt Tương Nam, GP. Bùi Chu: Khóa học tập Chân Lý XVIII

Kể từ ngày 19 tháng 02 (Chúa Nhật  I Mùa Chay) đến ngày 29 tháng 07 năm 2018, Liên Huynh được sự hướng dẫn của cha Phụ trách Liên Huynh Đaminh Đinh Xuân Cảnh (Quản hạt Tương Nam) và BPV/LH  đã chia thành năm cụm miền (Giáo xứ Trang Hậu – Giáo xứ Phú An – Giáo xứ An Lãng – Giáo xứ Tương Nam – Giáo xứ Trung Lao ) để học hỏi tìm hiểu về đường hướng của HĐĐM. Hiện Liên huynh có 11 Huynh đoàn với 1.416 Đoàn viên.

Chương trình học tập gồm Quy chế Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam và đến với các gia đình trẻ (Thư chung HĐGMVN).

– Buổi sáng học từ 7h30h đến 10h00h,

– Buổi chiều học từ 14h00h đến 17h00h.

Số đoàn viên đi tham dự học tập đạt 71,5%.

Chúng con xin cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa qua lời chuyển của Mẹ Maria các Thánh Dòng ban cho Liên Huynh thánh Martinô những ngày học tập đạt kết quả cao.

BTT.Nam Phương BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *