Liên huynh Thánh Martinô Hạt Báo Đáp, Gp. Bùi Chu: Học tập khóa Chân Lý số 20

Khóa học tập thường huấn của Liên huynh Báo Đáp năm nay được sự quan tâm đặc biệt của cha Quản hạt, đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Liên huynh Martinô Hạt Báo Đáp, Gioakim Nguyễn Văn Tường. Việc này đã cổ vũ cho tinh thần học thường huấn của Đoàn viên Huynh đoàn, đặc biệt là người đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Bùi Chu.

 

Khóa học Chân lý năm nay có cha Đặc trách mới Gioan Baotixita Vũ Văn Tín OP, và Thầy Phó tế phụ tá đặc trách Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Tài OP. Ban Phục Vụ Liên huynh Báo Đáp đã xin phép Cha quản Hạt cùng quý cha trong Giáo hạt tạo mọi điều kiện cho anh chị em trong Liên huynh ở các xứ đi học theo tinh thần của người Đoàn viên trong Gia đình cha Thánh Tổ phụ Đa Minh và đã được Ban Phục Vụ Liên huynh sắp xếp trong 2 ngày, chia làm 4 điểm học tập. Gồm Giáo xứ Phong Lộc, Giáo xứ Nam Dương, Giáo xứ Bách Tính, Giáo xứ Dương A, với chủ đề: Tìm hiểu về Luật sống Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh. Linh đạo Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, 800 năm thành lập của Dòng Đa Minh trong suốt chặng đường của lịch sử nay đã lớn mạnh đến đâu và đã đạt được những thành quả  nào,…

Sau mỗi giờ học, anh Trưởng Liên huynh Đa Minh Vũ Ngọc Trịnh đại diện cho 1.380 Đoàn viên cảm ơn quý cha Đặc trách, quý thầy, quý ủy viên học tập Giáo phận cùng quý anh chị trong các Huynh đoàn về học tập khóa Chân Lý.

Tạ ơn Chúa, nhờ những giờ học tập này đã đem lại sức sống cho mỗi đoàn viên trong Liên huynh.

BTT Nguyễn Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *