Mời họp mặt anh chị em Dòng Ba đang sinh hoạt tại Hà Nội

Tổng Giáo phận Hà Nội
Giáo xứ Phương Trung

GIẤY MỜI

Nhân dịp lễ kính thánh Phụ Đa Minh, được sự cho phép của Cha Tổng Đặc Trách Dòng Ba Đa Minh Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em Dòng Ba Đa Minh, đang công tác và học tập tại TP. Hà Nội, về dự buổi sinh hoạt chung.

– Tại nhà thờ Giáo xứ Phương Trung, tổng Giáo phận Hà Nội
(Nhà thờ Phương Trung (Chuông), xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội)

– Thời gian: 14giờ – 17giờ, Chúa Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2015.

Sự hiện diện của quý vị nói lên sự hiệp thông sâu xa và tình huynh đệ của anh chị em Đa Minh trong sứ vụ loan báo Lời.

Phương Trung, ngày 24 tháng 07 năm 2015
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hoàng, OP.

Chương trình:

13h30: Đón tiếp
14h00: Gặp mặt
15h00: Chia sẻ và Cầu nguyện
16h00: Nguyện kinh Thần vụ
16h30: Thánh Lễ

Mọi chi tiết xin liên hệ

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hoàng OP.
Nhà thờ Phương Trung (Chuông),
xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0914.932.279

phuongtrung.jpg