Muốn theo Thầy (07.08.2015)

07/08/15 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Th. Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo
Mt 16,24-28

Muốn theo Thầy

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Là một người giáo dân Huynh Đoàn Đa Minh, chúng ta bước đi theo đường lối của Thánh Tổ Phụ Đa Minh, Ngài đã để lại gương sáng cho chúng ta, là : Luôn từ bỏ chính mình để theo Thầy Giêsu, bước sau Thầy,  họa lại con đường Thầy đi, và thi hành thánh ý Chúa Cha như Thầy. Ước muốn theo Thầy không phải là ước muốn hời hợt, nông nổi, nhưng là hành trình tiệm tiến của việc “từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo.” Theo Thầy Giê-su là bước vào trong tương quan tình yêu thân thiết với Thầy. Là môn đệ nghĩa là phải từ bỏ mình, không còn lấy cái tôi, lấy ý riêng nhưng là ý muốn của Thầy làm trung tâm, làm qui tắc cho đời sống của mình.

Từ bỏ chính mình là “quăng mình” cho tiếng gọi của Thiên Chúa, là dám lội ngược dòng trước những cám dỗ, những dễ dãi, ích kỉ, nhỏ nhen, thói hư tật xấu đang có trong chúng ta. Chính khi từ bỏ mình, chúng ta cũng đồng thời vác lấy thập giá mình một cách phi thường, để sống các giá trị Tin Mừng trong tình yêu mến và noi gương Thầy Giê-su.

Lạy Chúa, những lúc con chùn bước trên con đường theo Chúa, xin thêm sức mạnh để con tái khám phá vẻ đẹp, giá trị của người môn đệ. Xin cho con biết kết hiệp những khó khăn, yếu đuối của mình với tình yêu trao hiến của Chúa. Nhờ động lực tình yêu trong Chúa, con mới vượt qua được chính mình, để luôn bước đi theo Chúa giữa cuộc đời đầy sóng gió hôm nay.

BCT