Mùa Vọng: Mong chờ Chúa đến

(Bấm vào hình để phóng to)

MÙA VỌNG: MONG CHỜ CHÚA ĐẾN 

Mùa Vọng lại lại đến đây rồi

Mong chờ đón đợi: Ngôi Lời giáng sinh

Chúa đến ban phúc an bình

Cứu chuộc nhân thế, ân tình chứa chan

Giải thoát cho kẻ lầm than

Xoa dịu đau khổ, ủi an loài người

*

Tình Chúa rộng lớn cao vời

Cho người hồng phúc, cho đời bình yên

Niềm vui rộn rã dâng lên

Thanh bình hoan hỷ vững bền dài lâu

Xua tan đêm tối u sầu

Đem nguồn ánh sáng nhiệm mầu ơn thiêng

Chiếu soi rộng khắp muôn miền

Yêu thương hiệp nhất nối liền dựng xây

Chúa đến ơn phúc tràn đầy

Thế nhân chung hưởng no say tình Ngài

Quá khứ – Hiện tại – Tương lai

Vẫn trông chờ Chúa, miệt mài vững tin

*

Chắp tay ước nguyện cầu xin

Chúa ơi! Thương đoái giữ gìn đoàn con

Mùa Vọng sống động nhiều hơn

Hướng lòng lên Chúa xin ơn an lành 

HOÀI THANH