Ngày 02.12.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C

THỨ TƯ : 02. 12. 2015
Mt 15,29-37

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ luôn ở với Thầy ba ngày rồi mà họ không có gì ăn”. (Mt 15,32 ).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Matthêu kể lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh nhằm nói về sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu. Ngài muốn cho các môn đệ chứng kiến sứ vụ mục tử của mình, để sau này các môn đệ tiếp tục chăm sóc dân chúng. Trước hết Người tỏ lòng thương đám đông. Người tông đồ phải có lòng thương yêu đối với những người mình được sai đến. Thứ đến, lòng thương xót còn phải thể hiện bằng việc làm cụ thể đích thực “ Thầy không muốn giải tán họ để họ ra về mà nhịn đói ” . Theo gương Đức Giêsu mỗi người chúng ta khi làm việc Tông đồ cũng phải biết quan tâm lo lăng đến nhu cầu của tha nhân.

3. Sống lời Chúa: Hãy quan tâm đến những người thiếu thốn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức về sứ vụ mục tử của mình bằng hành động phục vụ phát xuất từ lòng yêu thương như Chúa yêu. Amen