Giới thiệu một số bài hát dùng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

Năm Thánh Lòng Thương xót sắp được chính thức khai mạc với nghi thức Mở Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 08-12-2015, Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Tại các giáo hội địa phương, cácCửa Thương Xót sẽ được mở vào ngày 13-12, Chúa nhật III Mùa Vọng.

Để giúp chuẩn bị bước vào Năm Thánh Lòng Thương xót, Văn phòng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã biên soạn “Những thông tin cần biết”, trong đó nói về văn kiện căn bản của Năm Thánh là Tông sắc Dung mạo lòng thương xót(Misericordiae Vultus) do Đức giáo hoàng Phanxicô ban hành ngày 11-4-2015, việc mở Cửa Thương Xót, Khẩu hiệu và logo Năm Thánh, cùng với Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Uỷ ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã chuyển dịch sang tiếng Việt và giới thiệu Nghi thức Mở Cửa Lòng Thương Xót và Nghi thức bế mạc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương xót” để giúp các giáo phận cử hành nghi thức này.

Nay Uỷ ban Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam xin giới thiệu một số bài hát để cộng đoàn dân Chúa Việt Nam có thể sử dụng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Các bài hát này đã được chuẩn ấn (imprimatur) của giáo quyền để dùng trong Phụng vụ:

1/ Misericordes sicut Pater (Bài hát chính thức Năm Thánh Lòng Thương Xót, Lời Việt: P. Kim)

2/ Tôn nhan thương xót (Bài hát chính thức Năm Thánh Lòng Thương Xót, Lời Việt: Trầm Thiên Thu)

3/ Theo lòng thương xót (Ý: Bài hát chính thức Năm Thánh Lòng Thương Xót; Nhạc và lời: Nguyễn Duy)

4/ Gương mặt Chúa thương xót (Cảm hứng Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót; Nhạc và lời: Minh Tâm)

5/ Lễ vật thiên nhiên (Ý: Lm. Teilhard de Chardin; Nhạc và lời: Nguyễn Duy)

Lm. Nguyễn Duy, Thư ký Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN
Xin tải về các bài hát này tại đây (file pdf, 6 trang A4, 215 KB)

Tập tin đính kèm