Ngày 04.08.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XVIII Thường Niên

THỨ BA: 04. 08. 2015
Mt 14, 22-36

1. Ghi nhớ: “ Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ ” (Mt 14,25).

2. Suy niệm: Đức Giêsu đã đi trên mặt biển mà đến với các tông đồ. Việc Ngài đi trên mặt biển cho ta thấy được quyền làm chủ trên thiên nhiên. Chúa Giêsu đến giải thoát cho các môn đệ của ngài khỏi sự nguy hiểm và trao ban sự bình an cho các ông: “ Thầy đây, đừng sợ ” . Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc đời, đặc biệt là khi chúng ta phải chiến đấu với tội lỗi, sự dữ và ma quỷ. Ngài không để chúng ta phải mồ côi hay cô đơn đâu. Chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa mà vững bước lèo lái con thuyền đức tin của mình.

3. Sống Lời Chúa: Giữ vững niềm tin trong mọi hòan cảnh.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh và là thành luỹ bảo vệ đời con. Xin cho con biết tin tưởng và an vui nép mình bên Chúa. Amen.