Ngày 05.05: Tin vào Chúa Giê-su Ki-tô

05/05/14 Thứ Hai tuần 3 PS

Ga 6,22-29

Tin vào Chúa Giê-su Ki-tô

“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6,29)

Suy niệm: Dân chúng hăm hở tìm gặp Đức Giê-su, đó là sau sự kiện Ngài cho năm ngàn người ăn bánh no nê. Chúa thẳng thắn chỉ ra cái động cơ thực dụng của họ: “Các ông tìm tôi … vì các ông đã được ăn bánh no nê.” Ta đừng vội trách những con người này. Bởi không hẳn là chúng ta ít thực dụng hơn họ khi tìm kiếm Chúa. Điều đáng trân trọng nơi họ: khi được Đức Giê-su vạch ra sự thật trong động cơ của mình, họ nhìn nhận chứ không phủ nhận, và họ bày tỏ lòng chân thành muốn điều chỉnh: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Câu trả lời cho họ, và cho chúng ta hôm nay: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

Mời Bạn: Nhưng “tin vào Đức Giê-su Ki-tô” có nghĩa là gì? Trước hết, đó là bạn tháo gỡ tất cả những thứ khác đang cạnh tranh với Chúa Giêsu trong lòng trí của bạn (chẳng hạn tiền bạc, danh vọng, quyền lực…). Bạn nhận Chúa Giê-su là đường, sự thật và sự sống của mình. Bạn tìm hạnh phúc thật nơi những gì Ngài đã đề nghị trong Tin Mừng. Bạn vui mừng được biết Ngài, được làm bạn với Ngài, và chính niềm vui này thúc đẩy bạn giới thiệu Ngài cho những người khác nữa. Nói tắt, khi bạn tin vào Chúa Giê-su thì không còn là bạn sống nữa mà là bạn cho phép chính Chúa Giê-su sống trong bạn.

Sống Lời Chúa: Một cách để thể hiện lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, đó là ta sẽ chân thành hỏi ý kiến Ngài trước mỗi quyết định, mỗi chọn lựa của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa, nhưng xin Chúa nâng đỡ đức tin còn non yếu của con. Amen.