Ngày 06.06.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật IX Thường Niên

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG. 06.06.2015
Thánh Nobertô, giám mục.
Mc 12, 38 – 44

 

  1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em: Bà góa nghèo nay đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43).
  2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, Ghi lại hình ảnh Đức Giêsu dựa vào tinh thần đạo đức của việc dâng cúng tiền vào đền thơ, để dạy cho các tông đồ bài học về giá trị của việc dâng cúng. Nó không tùy thuộc vào số lượng của việc dâng cúng mà tùy thuộc vào tấm lòng thành. Noi gương Chúa, trước tiên mình không đánh giá con người dựa trên hình thức bên ngòai, không dựa vào số lượng hay kích thước, nhưng còn tìm hiểu bản chất bên trong của sự việc. Do đó mỗi người chúng ta phải biết ý thức về bản chất, ý hướng của tâm hồn hơn là hình thức bên ngoài của công việc.
  3. Sống lời Chúa: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết rằng chỉ có yêu mến Chúa để mỗi khi con làm việc lành phúc đức thì con luôn làm theo ý hướng Chúa dạy. Amen