Ngày 07.06.2015: Chúa nhật X Thường Niên – Lễ Mình Máu Chúa

CHÚA NHẬT X. 07.06.2015
LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
Mc 14, 12 – 16. 22 – 26

1.Ghi nhớ:Nầy là Mình Ta ”nầy là Máu Ta” (Mc 14,22.24).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong một bữa ăn để nói lên rằng: chia sẻ một bửa ăn không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn để sống, nhưng còn là một cử chỉ liên đới xã hội, trong đó con người gặp gỡ nhau, hiểu biết nhau hơn. Khi biến bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa, làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta, Chúa trao chính sự hy sinh, cuộc sống và cái chết của mình để đem lại sự sống cho nhân loại. Chúa truyền dạy “Hãy làm mà nhớ đến Thầy”, mời ta sống đời dâng hiến và phục vụ tha nhân. Khi phục vụ ai, chúng ta cũng trao ban cho họ những hy sinh, những cống hiến của cuộc đời ta, góp phần khích lệ, ủi an họ.

3.Sống Lời Chúa: Rước lễ biến ta giống Chúa: suy nghĩ, nói năng, hành động và yêu thương như Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, như tấm bánh bẻ ra, xin cho con biết sống Thánh Thể bằng cách bẻ cuộc đời mình để phục vụ anh em. Amen.