Ngày 07.10.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

THỨ TƯ: 07. 10. 2015
Đức Mẹ Mân Côi

Lc 1, 26 – 38

1.Ghi Nhớ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc1,28).

2.Suy Niệm: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, Hội Thánh cho thấy Đức Mẹ có một vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Qua lời sứ thần truyền tin, Mẹ đã đáp lại tiếng “Xin Vâng” để rồi từ đó tâm hồn và thân xác Mẹ trở thành cung thánh cho Con Thiên Chúa ngự. Hội Thánh đồng thời cũng cho thấy giá trị của kinh Mân Côi trong đời sống tín hữu. Qua kinh Mân Côi, chúng ta cùng với Đức Mẹ sống những mầu nhiệm trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Kinh Mân Côi là bản Tin mừng rút gọn, là phương thế để cải thiện đời sống, có sức mạnh cứu rỗi cho con cái Mẹ.

3.Sống Lời Chúa: Cùng với Đức Mẹ, chúng ta thưa với Thiên Chúa: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa”.

4.Cầu Nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, để nên giống Mẹ. Amen.