Ngày 14.07: Đức Giê-su đem bình an hay gươm giáo?

14/07/14 Thứ Hai tuần 15 TN

Mt 10,34-11,1

Đức Giê-su đem bình an hay gươm giáo?

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.” (Mt 10,34)

Suy niệm: Ngày Chúa Giê-su giáng sinh, thiên thần ca hát chúc “bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14). Thế mà Chúa lại nói: “Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.” Sứ điệp Chúa rao giảng đúng là Tin Mừng bình an, nhưng đó không phải là bình an “theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Nhiều người đã không đón nhận Chúa và sứ điệp của Ngài. Họ trở thành thù địch với Chúa, thù địch luôn cả những ai tin theo Ngài: “Nếu thế gian ghét anh em thì hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 16,18). Sứ điệp của Chúa là bình an lại trở thành “gươm giáo” đối với họ.

Mời Bạn: Những bất hoà, ghen ghét xảy ra trong các gia đình chính là vì sứ điệp bình an của Chúa đã không được thực thi. Cũng thế, những bất công, xung đột xảy ra trên thế giới cũng vì sứ điệp của Chúa bị người đời chối bỏ. Những ai tin và sống giáo huấn của Đức Giê-su phải đối lại “gươm giáo” của thế gian bằng “thập giá” của Đức Giê-su để cùng với Ngài làm cho bình an của Chúa ngự trị trên trái đất này.

Chia sẻ: “Gươm giáo” điển hình nhất mà bạn gặp phải khi sống Tin Mừng Đức Giê-su là gì? Xin chia sẻ.

Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh tự nguyện, nói một lời hoà nhã thay vì những lời nóng giận, khích bác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa vẫn là Chúa bình an. Xin cho chúng con biết đón nhận bình an của Chúa, để dù phải đối diện với “gươm giáo” chúng con vẫn can đảm và hãnh diện vì mình là môn đệ của Chúa bình an.