Ngày 21.03: Dân Chúa là dân biết sinh hoa lợi

21/03/14 Thứ Sáu tuần 2 MC

Mt 21,33-43.45-46

Dân Chúa là dân biết sinh hoa lợi

“Nước Thiên Chúa được ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,43)

Suy niệm: Ta ăn chay, hãm mình, làm việc lành… trong Mùa Chay cốt để làm phát sinh những hoa thơm trái ngọt tô điểm cho vườn hoa muôn màu muôn sắc của Nước Thiên Chúa. Cùng lúc đó, ta đem phấn hương, hạt mầm Phúc Âm gieo vãi vào môi trường sống chung quanh ta, để những giá trị của Tin Mừng Nước Thiên Chúa ấy thấm vào xã hội trần thế. Tư thế người môn đệ Đức Giêsu, những người đang thụ hưởng ân huệ Chúa, thúc đẩy ta đêm ngày âm thầm nỗ lực xây dựng vườn nho Nước Trời. Những tá điền trong bài Tin Mừng hôm nay đã hành xử ngược lại: nhận được bao nhiêu ân huệ từ chủ, nhưng cố tình chiếm đoạt như của riêng, biết ý của chủ, nhưng cố tình chống lại.

Mời bạn: Tin Mừng của Chúa không kết thúc trong đau khổ mà mở ra một chân trời tươi sáng. Lòng người độc ác, gian tà, nhưng kế hoạch cứu độ nhân loại của Chúa không vì thế mà thất bại. Với bạn, bạn không sinh hoa trái khi chỉ dùng khả năng, thời giờ, của cải, tâm hồn cho mình cách ích kỷ. Không làm cho tương lai con người thêm sáng tươi chính là làm cho Tin Mừng bị thoái hóa, chứ không phải là Phúc Âm hóa.

Chia sẻ: Tôi xem những gì mình có là ân huệ Chúa ban phải sinh hoa trái, hay chiếm đoạt làm của riêng?

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn với uống, mà là Vương quốc tràn đầy sự công chính, bình an, hoan lạc.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa, Chúa làm chủ mọi loài mọi vật. Xin giúp con biết tận tình  làm việc vì Chúa để con được xứng đáng là con cái Ngài.