Ngày 26 tháng 6 Thánh Phan Sinh Ðỗ Văn Chiểu Thầy giảng, tử đạo (1797-1838)

Ngày 26 tháng 6
Thánh Phan Sinh Ðỗ Văn Chiểu
Thầy giảng, tử đạo (1797-1838)

Xem thêm THÁNH PHANXICÔ ĐỖ VĂN CHIỂU, trích “Uống Nước Nhớ Nguồn”, linh mục Px. Đào Trung Hiệu OP.

 

Tiểu sử

Ngày 26 tháng 6 Thánh Phan Sinh Ðỗ Văn Chiểu Thầy giảng, tử đạo (1797-1838)

Hình ảnh đáng ghi nhớ nhất trong cuộc tử đạo của thầy giảng Phan Sinh Ðỗ Văn Chiểu là chiếc đầu đẫm máu của thầy, sau khi rời khỏi cổ đã được đức cha Minh nhận lấy, kính cẩn dâng lên Chúa như lễ vật tinh tuyền. Cả pháp trường đều thinh lặng ngây ngất trong giây phút linh thiêng có một không hai đó.

Thầy Chiểu sinh năm 1797 tại làng Trung Lễ, xứ Lục Thủy. Từ nhỏ, thầy được huấn luyện trong nhà Ðức Chúa Trời, lớn lên theo học tại chủng viện Tiên Chu, gia nhập Dòng Ba Ða Minh và trở thành cộng sự viên thân tín của đức cha Minh. Thầy đã trung thành gắn bó với đức cha Minh trong suốt cơn bách hại xảy ra năm 1832.

Thầy Chiểu bị bắt cùng với đức cha Minh ngày 9-6-1838 tại Hà Quan và giải về Nam Ðịnh. Ngày 26-6-1838, quân lính dẫn đức cha Minh và thầy Chiểu đến pháp trường Bảy Mẫu, Nam Ðịnh. Tuy mang gông ở cổ, kèm thêm hai sợi xích nặng nối từ gông xuống chân, thầy Chiểu vẫn bình tĩnh bước đi. Có nhiều tín hữu đi theo khóc lóc, thầy bảo với họ : “Anh chị em về nhà đi, đừng khóc nữa, thầy trò chúng tôi hôm nay về quê thật mà.” Trước khi lãnh án thầy quì xuống trước mặt đức cha Minh xin lãnh bí tich giải tội. Xưng tội xong, thầy quì gối cầu nguyện và thưa với Chúa : “Lạy Chúa, con phó linh hồn con trong tay Ngài”. Ngay sau đó, lý hình chém một nhát trúng vào xích nơi cổ thầy, họ phải chém thêm ba nhát nữa thì đầu mới lìa thân, và linh hồn thầy về hưởng phúc thiên đàng, hưởng dương 41 tuổi. Lý hình tung thủ cấp thầy lên 3 lần cho các quan và mọi người thấy rõ.

Giáo dân an táng thi thể thầy tại pháp trường, sau này, họ dời hài cốt thầy về quê Trung Lễ.
Ðức Lê-ô VIII suy tôn chân phước cho thầy Phan Sinh Ðỗ Văn Chiểu vào ngày 27-5-1900. Ngày 19-6-1988, đức thánh cha Gio-an Phao-lô II suy tôn người lên bậc hiển thánh.

Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Phan-xi-cô  Chiểu. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *