Ngày 27 tháng 5 Chân phước An-rê Phơ-ran-si (1335-1401)

Ngày 27 tháng 5
Chân phước An-rê Phơ-ran-si
Giám mục (1335-1401)

Tiểu sử
Chân phước An-rê Phơ-ran-si là một tu sĩ sống vào thời sau cơn dịch đen hoành hành trong những năm 1337-1348, cơn dịch đã tàn phá tất cả, kể cả đời sống tu trì. Chân phước An-rê sinh trưởng tại Pít-to-gia, thuộc miền Tốt-can nước Ý.

Ngay từ thời niên thiếu, người đã chuyên cần luyện tập nhân đức và xin gia nhập dòng Anh Em Thuyết Giáo khi còn rất trẻ. Nhờ cần mẫn học hỏi và nghiêm túc giữ luật, cha An-rê đã trở thành một nhà chiêm niệm sâu sắc và một nhà thần học nổi danh. Với biệt tài giảng thuyết, người đã thu phục được nhiều tội nhân và giúp họ tìm về nẻo chính đường ngay. Sau khi liên tiếp làm tu viện trưởng ở Pít-tô-gia, Lúc-cơ và ở Óc-vi-ê-tô, cha được tiến cử làm giám mục ở Pít-tô-gia vào năm 42 tuổi.

Tuy vậy, cuộc sống của người không có thay đổi gì đáng kể, người vẫn giữ tập quán mặc tu phục khi nguyện kinh thần vụ trong nhà thờ chính toà của giáo phận. Người luôn bận tâm đến việc đào luyện niềm tin cho các tín hữu bằng cách chuyên cần giảng dạy họ tại nhà thờ và tại các quảng trường. Bất kể đêm hay ngày, người thường cầu nguyện lâu giờ trước tượng chịu nạn. Người trích một phần ba bổng lôc của toà giám mục để xây dựng và tái thiết các thánh đường trong giáo phận, rồi một phần ba khác giúp đỡ người nghèo. Tòa giám mục của người luôn rộng mở đón tiếp các tín hữu và khách hành hương. Chính đức giám mục đã từng rửa chân cho khách và phục vụ họ tại bàn ăn. Trong suốt thời gian phục vụ giáo phận, người đã nhiệt tâm vãn hồi nền hòa bình vốn đang bị quấy nhiễu do những kẻ quá khích xách động.

Sau 23 năm phục vụ giáo phận, người xin từ nhiệm trở về tu viện sống thầm lặng như một tu sĩ bình thường. Một năm sau đó, vào ngày 26-5-1401, người qua đời ở tuổi 66.
Ðức Pi-ô XI đã phong chân phước cho cha An-rê vào năm 1922.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã làm cho chân phước An-rê trổi vượt trên đường đạo đức và rao giảng Lời Chúa như một mục tử tốt lành. Nhờ lời cầu bầu của người, xin cho chúng con luôn vững tâm trong việc phục vụ Chúa để chúng con xứng đáng được dự phần vào sự sống đời đời. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *