Ngày 28 tháng 9 THÁNH ÐA MINH I-BA-NHÊ Ê-QUI-XI-A, GIA-CÔ-BÊ KI-U-XÊ-I TÔ-MÔ-NA-GA, linh mục, LÔ-REN-XÔ RU-I, giáo dân, và 13 anh em tử đạo

Ngày 28 tháng 9
THÁNH ÐA MINH I-BA-NHÊ Ê-QUI-XI-A,
GIA-CÔ-BÊ KI-U-XÊ-I TÔ-MÔ-NA-GA, linh mục,
LÔ-REN-XÔ RU-I, giáo dân, và 13 anh em tử đạo

Lễ nhớ

 

Tiểu sử
Ðoàn chứng nhân gồm 16 vị này đã lãnh phúc tử đạo vào các năm 1633, 1634, 1637, góp phần xây dựng Hội Thánh ở Na-ga-xa-ki. Các vị gồm đủ thành phần tác vụ ; có hoặc không có chức thánh. Các vị chịu chết bằng nhiều cực hình rất kinh khủng : bị kẹp cổ treo trên thập giá hay bị chôn sống, xác bị thiêu đốt, hài cốt bị vứt bỏ tứ tán.

Các vị tử đạo này gồm 9 người Nhật Bản, 4 người Tây Ban Nha, 1 người Pháp, và 1 người Ý.

Cha Ða Minh I-ba-nhê Ê-qui-xi-a, người được phúc tử đạo đầu tiên vào ngày 14-8-1633.

Ông Lô-ren-xô Ru-i, quê tại Ma-ni-la, một giáo dân có gia đình, vị tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Phi-líp-pin, chịu chết ngày 29-9-1637. Thuộc Gia đình Ða Minh có 13 vị, 3 vị khác có liên hệ với Dòng.

Ðức Gio-an Phao-lô II đã long trọng suy tôn các vị lên bậc hiển thánh ngày 18-10-1987.

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã hứa ban nước trời cho những người chịu bách hại vì lẽ công chính. Xin ban cho chúng con lòng can đảm bất khuất của các thánh tử đạo, để chúng con luôn trung tín phụng sự Chúa và hết lòng phục vụ anh em. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *