Ngày 17 tháng 7 Chân phước XÉT-LAO Linh mục (1184-1242)

Ngày 17 tháng 7
Chân phước XÉT-LAO
Linh mục (1184-1242)

Tiểu sử


Có lẽ chân phước Xét-lao là anh ruột của thánh Gia Thịnh. Tuy nhiên, truyền thống của Dòng khẳng định điều này không chắc chắn lắm. Chân phước Xét-lao sinh vào khoảng năm 1180 trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc Ốt-rơ-goa ở Xi-lét-si-a thuộc giáo phận Bơ-rét-lô.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của người chú tên là Y-vơ – giám mục giáo phận Cơ-ra-cô-vi-a, chân phước Xét-lao được học hành đến nơi đến chốn, rồi được đặt làm kinh sĩ trưởng tại Xan-đô-mi. Năm 1220, chân phước Xét-lao cùng với thánh Gia Thịnh tháp tùng đức giám mục Cơ-ra-cô-vi-a sang Rô-ma. Tại đây, hai vị đã gặp thánh Ða Minh. Chứng kiến lời giảng và sự thánh thiện của thánh Ða Minh, hai vị cảm thấy như bị thôi thúc cần phải có một cuộc hoán cải nội tâm. Sau đó, cả hai cùng xin gia nhập Dòng và lãnh tu phục tại tu viện thánh Xa-bi-na.

Sau khi mãn khoá tập, bị nung nấu bởi lòng khao khát phần rỗi các linh hồn, chân phước Xét-lao đã xin thánh Ða Minh được đi thiết lập Dòng tại các nước Bắc Âu vốn còn trong tình trạng thờ các thần ngoại. Nguyện ước của người đã được nhận lời. Trên đường đi, người đã thiết lập một tu viện ở Ri-ê-xắc phía Bắc Ca-ri-ti-ê và ở Pơ-ra-gơ. Người du thuyết ở Xi-lét-si-a, Pô-mê-ra-ni, và nhiều vùng lân cận. Sau đó, người lãnh trách nhiệm hướng dẫn tỉnh dòng Ba-lan.

Khi quân Thát-đát xâm chiếm các quốc gia vùng Bắc Âu, chân phước Xét-lao lúc đó đang là tu viện trưởng ở Bơ-rét-lô, bằng lời cầu nguyện tha thiết của mình, chân phước đã góp phần cho việc giải phóng quê hương. Người qua đời vào năm 1242. Ðức Cơ-lê-men-tê XI đã tôn người lên bậc chân phước vào năm 1713.

Bài đọc : 1 Tm 2,1-8, Tin Mừng : Lc 24,44-53

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chân phước Xét-lao lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Xin cho chúng con tiếp bước theo người trong nếp sống và lời giảng, ngõ hầu truyền bá đức tin chân thật. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *