Ngày 9 tháng 8 Chân phước Gio-an Xa-le-nô Linh mục (+1242)

Ngày 9 tháng 8
Chân phước Gio-an Xa-le-nô
Linh mục (+1242)

Tiểu sử
Chân phước Gio-an Xa-le-nô thuộc thế hệ tu sĩ Ða Minh đầu tiên. Người sinh tại Xa-le-nô gần Nê-a-pô-li, trong một gia đình thuộc dòng dõi chinh phục vùng Noóc-măng-đi. Người theo học tại Bô-lô-ni-a. Tại đây, người đã gặp thánh Ða Minh và được trao tu phục từ chính tay cha thánh năm 1219. Ngay sau đó, cha thánh đã gửi người và 12 bạn đồng hành đến lập tu viện ở Phi-ren-xê. Một người tội lỗi ăn năn trở lại đã giúp đỡ anh em bằng cách dâng cúng một khu đất của mình để xây một đan viện và một nguyện đường ở ngoại ô Phi-ren-xê, hầu anh em có thể thực hiện “kế hoạch Ri-pô-li” : đó là những phôi thai đầu tiên của tu viện.

Những anh em đầu tiên của cha Gio-an có ý định chỉ sống chiêm niệm trong nội thất tu viện, nên người đã nhắc nhở họ rằng : chúng ta đến đây không phải để sống cho mình, nhưng là vì phần rỗi các linh hồn. Thế là họ lên đường trở về thành phố, bắt đầu việc rao giảng với tất cả lòng nhiệt thành, sống bác ái trong cảnh túng nghèo. Dân chúng lấy làm phấn khởi vì được nghe các ngài rao giảng. Cha Gio-an tổ chức những buổi giảng thuyết chống lại bè rối Ca-tha, vì họ thường đến gây nhiễu loạn các tín hữu. Qua đó, người đã thu hút nhiều bạn trẻ đến với Dòng.

Sau khi một đan sĩ tại Ri-pô-li qua đời, anh em quyết định thiết lập cơ sở tại Phi-ren-xê. Thế là Ri-pô-li trở thành một tu viện dành cho các tu sĩ Ða Minh, và anh em còn xây dựng thêm những căn nhà mộc mạc mang tên thánh Pan-cơ-rát và thánh Phao-lô. Tháng 5 năm 1221, thánh Ða Minh đến thăm các anh em ở Phi-ren-xê và khuyên nhủ các anh em vượt qua những trở ngại anh em đang phải đương đầu với những chống đối của một số kinh sĩ trong giáo phận. Vài tháng sau, cha Gio-an Xa-le-nô đến thăm cha thánh khi người đang trên giường bệnh ở Bô-lô-ni-a. Tại Phi-ren-xê, các kinh sĩ dòng thánh Phao-lô trục xuất các tu sĩ Ða Minh trong lúc cha Gio-an vắng nhà. Khi trở về, một linh mục phụ trách nguyện đường thánh Ma-ri-a Nu-ven-lơ có nhã ý nhượng quyền cai quản cho các tu sĩ Ða Minh và thế là các ngài đã dọn đến định cư tại đây ngày 8-11-1221.

Cha Gio-an Xa-le-nô điều hành tu viện trong nhiều năm. Người đã nên gương sáng về đời sống khổ hạnh và cầu nguyện sốt sắng ; Những giờ cầu nguyện của người có khi kéo dài thâu đêm.
Cha Gio-an Xa-le-nô qua đời khoảng năm 1242. Người để lại cho hậu thế một tấm gương chói ngời về đời sống nhân đức và lòng nhiệt thành. Chẳng bao lâu sau khi cha qua đời, ngày ngày đông đảo khách hành hương đến kính viếng mộ của người. Năm 1783, đức giáo hoàng Pi-ô VI suy tôn người lên bậc chân phước.

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa là Ðấng chân thật, vì công cuộc loan truyền đức tin, Chúa đã ban cho chân phước Gio-an trở thành một người giảng Tin Mừng đầy khôn ngoan. Nhờ lời cầu bầu của người, xin cho chúng con khi loan truyền ơn Cứu độ với lòng xác tín, thì tâm hồn chúng con cũng được nên công chính. Chúng con cầu xin