Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm C (2010, 2013, 2016, 2019, 2022)

+ Nghe giảng Lễ Chúa chịu phép rửa 2017 – Năm A

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2016 – Năm C + Video

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2015 – Năm B

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2014 – Năm A

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2013 – Năm C

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2011 – Năm A

+ Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 2010 – Năm C

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3,15-16.21-22)

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gioan trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”.

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”.

Năm 2022

Năm 2019

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP

Lm. Phanxicô Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Năm 2016

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013

Lm Vinh sơn Martin Phạm Đình Chiến

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2010

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM