Nghe giảng Lễ Chúa Phục Sinh B (2009, 2012 và 2015)

 

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2009 và 2010)

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2016)

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan ( Ga 20,1-9)

 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

 05.04.2015

 Lễ vọng PS (07.04) Tin Mừng Mc 16, 1-8

 Lễ 18g30 : Pt Phaolo Nguyễn Hải Đăng (lễ Thiếu nhi)

 Lễ 21g00: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

 Lễ chính ngày (08.04) Tin Mừng Ga 20,1-9

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lễ 19g00: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

08.04.2012

Lễ vọng PS (07.04) Tin Mừng Mc 16, 1-8

Lễ 18g30 : Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc (lễ Thiếu nhi)

Lễ 21g00: Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ chính ngày (08.04) Tin Mừng Ga 20,1-9

Lễ 5g00: Lm. Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30: Lm. Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 19g00: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

 

Chúa nhật Năm B 2009

Lễ thiếu nhi 18g30 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ đêm 21g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu 

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn 

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng