Phép lạ máu thánh trở thành lỏng xảy ra cho ĐTC Phanxicô tại Napoli

MAoWWxyRkEc
(Xin xem video CTV ở phút 1:05:13-1:05:35)
 

Theo tin từ Ý truyền đi, bình máu thánh đã khô cứng cuả thánh Januarius, vị giám mục tử đạo và là thánh quan thày cuả thành Napoli, đã chảy ra thành thể lỏng trong lúc ĐTC đọc lời ban phép lành với bình máu thánh.

Hiện tượng máu hoá lỏng cuả thánh Januarius vẫn thường xuyên xảy ra ba lần mỗi năm trước sự chứng kiến cuả hàng ngàn khách hành hương, một là vào ngày 19 tháng 9, tức là ngày lễ cuả thánh Januarius, một nữa vào ngày 16 tháng 12, là ngày lễ quan thầy cuả thành Napoli và lần thứ 3 vào ngày thứ Bảy trước Chuá Nhật thứ nhất tháng 5, là dịp kỷ niệm xương và máu thánh được đưa về đây.

Thánh Januarius là vị giám mục cuả thành phố Napoli, đã chiụ tử đạo dưới những cuộc bách hại kinh hoàng cuả hoàng đế Diocletian diễn ra từ cuối thế kỷ thứ 3 cho tới đầu thế kỷ thứ 4 (Chấm dứt năm 305).

Trước đây bình máu cũng đã từng hoá lỏng trong một dịp khác, đó là dịp tông du cuả một vị giáo hoàng, vào năm 1848 khi Đức Giáo Hoàng Piô IX tới thăm nơi đây.

Đó là dịp duy nhất đã xảy ra cho một vị giáo hoàng bởi vì những cuộc thăm viếng sau này của đức Gioan Phaolo II (1979) và cuả đức Benedictô XVI (2007) đã không có sự lạ nào xảy ra cả.

Vào ngày 21 tháng 3 này, sau khi triều yết các tu sĩ và chủng sinh xong, ĐTC Phanxicô đã nâng bình máu thánh lên để ban phép lành cho cử toạ thì hiện tượng hoá lỏng xảy ra. Trước lúc đó, khi đức Hồng Y Crescenzio Sepe trao cho Ngài bình máu thánh thì máu vẫn còn đông cứng và đọng vào một bên cuả chiếc bình, nhưng khi ĐTC trao lại cho ĐHY, thì ĐHY quan sát và kêu lên: "Thưa ĐTC, có vẻ như Thánh yêu ĐTC lắm, vì máu đã lỏng ra được một nửa rồi."

Người ta biết rằng những hiện tượng hoá lỏng cuả bình máu thường cần một thời gian dài khoảng một vài phút trước khi toàn bộ khối máu đông mới hoá lỏng ra hết.

Cho nên chỉ trong một khoảng khắc cuả một nghi thức ban phép lành mà đã chảy ra được nột nửa rồi thì phải kể là một hiện tượng chớp nhoáng. Tuy thế, ĐTC Phanxicô vẫn khiêm nhượng pha trò làm cho cử toạ đứng quanh phài cười ồ lên:" Không phải đâu, vị Thánh chỉ yêu chúng ta có một ít thôi vì chúng ta còn cần phải cải thiện thêm nhiều hơn nữa".