Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành toàn hảo (P.6)

Sáu Bậc Sống

B. Các Bậc Sống Tâm Linh

VI. Bậc sống trọn lành toàn hảo (bậc nhiệm hiệp)

– Trong ân sủng

– Trong phẩm chất thánh thiện

– Trong tình yêu

1.   Nhiệm hiệp với Thiên Chúa, sống là kéo dài cuộc sống của  Chúa Ki-tô.

2.   Mọi sự của linh hồn là của Chúa, luôn xem mình là người quản lý tạm thời mọi sự mình có.

3.   Ý của linh hồn là ý Chúa, ý của Thiên Chúa là ý của linh hồn.

4.   Luôn được Thiên Chúa gìn giữ và thanh tẩy những tì vết của linh hồn.

5.   Linh hồn chìm đắm trong những kiến thức thần bí, có những khả năng, hiểu biết vượt trên tự nhiên.

*.*

3. Ý của linh hồn là ý Chúa, ý của Thiên Chúa là ý của  linh hồn 

Để có thể sống được điểm này của Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo, linh hồn đã đi qua hầu hết các chặng đường cam go, được thanh tẩy để tiến đến việc kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Chúng ta hãy trở lại, lui ra một tí hầu có thể ngắm toàn cảnh bức tranh tuyệt mĩ, đỉnh cao siêu vời của đời sống đức tin Ki-tô. 

Xin chúc tụng Chúa! 

Chỉ được thấy, được biết đến thôi, lòng con đã tràn ngập một niềm vui sướng khôn tả. Xin chúc tụng Chúa đã thương yêu loài người đến thế! 

Một linh hồn càng kết hợp mật thiết với Thiên Chúa thì càng được thăng tiến trong tình yêu, và càng thăng tiến trong tình yêu càng trở nên giống Chúa Ki-tô. Nên giống Chúa Ki-tô hơn, linh hồn lại hiểu biết rõ hơn về Thiên Chúa như Chúa Ki-tô (Ga 15,15). Tình yêu được tinh ròng, ân sủng thêm dồi dào và phát triển toàn vẹn. Sau những thử thách, giết chết con người cũ và tiến tới trong nhân đức, Thánh Phanxicô Assisi đã đạt tới tình yêu “Lạy Chúa, nếu con yêu Chúa chỉ vì con muốn được vào Thiên Đàng của Người mà thôi, thì xin Người phái thiên thần cầm gươm chận cửa đừng cho con vào. Nếu con yêu mến Người vì con sợ hỏa ngục thì xin xô con xuống hỏa ngục. Nhưng nếu con yêu mến Người vì Người, và vì chính Người thôi, thì xin mở rộng vòng tay đón lấy con” (CĐCHTY). 

Khởi điểm để kết hợp tình yêu với Thiên Chúa là tình trạng ân sủng. Đích điểm là sự phát triển toàn vẹn ân sủng, linh hồn được siêu nhiên trọn vẹn, cả sức lực cả ý chí, trót tình yêu đều tập trung vào Thiên Chúa, từ nay không ao ước, không mến yêu chi ngoài sự Thiên Chúa ao ước và mến yêu. Ân sủng là sự sống của Thiên Chúa ở trong chúng ta, sự sống phát triển theo mức tiến của tình yêu. Ân sủng lớn lên trong linh hồn tùy mực tình yêu tăng thêm; do đó sự tham dự vào sự sống thần linh trở nên sâu xa và dần đưa linh hồn kết hợp với Thiên Chúa một ngày thêm thắm thiết và hoàn hảo. Ân sủng và tình yêu là những mầm giống quí hóa của sự kết hợp với Thiên Chúa; chúng ta thiết lập nên sự thông hiệp mật thiết giữa Thiên Chúa và linh hồn; thông hiệp sự sống và tư tưởng, ý chí. Thiên Chúa luôn là Thiên Chúa, khác biệt với tạo vật; tạo vật luôn giữ cá tính của mình, nhưng khi được thấm nhuần sự sống thần linh thì Thiên Chúa “thông ban sự sống siêu nhiên của Người cho đến nỗi linh hồn giống Thiên Chúa hơn là mình” (SVC – Tập 6). 

Ồ Sự Thật! Đúng thế, đạt đến sự kết hợp nên một với Thiên Chúa, kết hợp trong huyền nhiệm tình yêu và ân sủng cao vời, linh hồn sẽ giống Chúa nhiều hơn là mình. “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23) Thiên Chúa ở lại với linh hồn và thông ban sự sống thần linh cho linh hồn, tái tạo linh hồn ở cấp độ cao nhất cho đến khi không thể giống Chúa Giê-su hơn được nữa “linh hồn càng yêu mến, càng đắm chìm trong Thiên Chúa, và đằng khác chính Thiên Chúa sẽ thực hiện lời Người hứa, luôn luôn hiện diện với họ bằng ân sủng, mời gọi họ sống mật thiết và luôn kết hợp chặt chẽ. Khi tới cấp độ cuối cùng toàn thân họ sẽ đắm đuối vì tình yêu Thiên Chúa. Chính lúc đó họ được biến đổi và rực sáng tuyệt mức… đến nỗi họ giống Thiên Chúa. 

Tình yêu thể hiện một phép lạ vĩ đại: lôi kéo Thiên Chúa vào linh hồn yêu mến Người và ném linh hồn vào Thiên Chúa, nhờ tình yêu, một tạo vật khốn nạn gặp gỡ Đấng Tạo Hóa mình và kết hợp với Người cách rất thân mật, và hoàn hảo đến nỗi nhờ đó linh hồn được hoàn toàn biến đổi và thần hóa… 

“Kết quả tiên khởi và rất quí giá của tình yêu kết hợp là một mối liên kết hoàn toàn giữa ý muốn con người với ý muốn Thiên Chúa. Tình yêu khi phát triển đã gạt bỏ nơi linh hồn tất cả những gì trái ngược với ý Chúa, nó cũng thúc đẩy linh hồn chỉ yêu và muốn sự Thiên Chúa yêu và muốn là ý muốn yếu ớt của con người dần dần sẽ phù hợp hoàn toàn và hợp nhất với ý muốn Thiên Chúa. Đến nỗi ở trong tình trạng “hai ý muốn của linh hồn và Thiên Chúa chỉ còn là một, và ý muốn của Thiên Chúa cũng là ý muốn của linh hồn”. Trong mọi hành vi chủ tâm, linh hồn không bị ý chí yếu ớt và cá nhân hướng dẫn nữa, nhưng chỉ được ý Chúa hướng dẫn và khởi động: linh hồn đã đánh mất ý mình trong Chúa và mất vì yêu mến. Chúa Ki-tô đã tuyên bố “Ai mất mạng sống vì Ta, sẽ tìm thấy lại” (Mt 16,25). 

Vì say mến Thiên Chúa linh hồn đã khước từ trọn vẹn ý riêng vì Chúa, linh hồn muốn đánh mất trong Thiên Chúa mọi khát vọng, mọi lôi cuốn, và bây giờ sự đánh mất ấy thực sự nên nguồn lợi lớn nhất, vì linh hồn tìm lại được ý muốn mình hoàn toàn được biến đổi trong ý muốn Thiên Chúa. Họ có thể nào hy vọng một trao đổi lợi ích hơn chăng? Thánh Gioan Thánh Giá đã viết: “Tình trạng kết hợp thần linh này hiện tại ý muốn linh hồn hoàn toàn trong ý muốn của Thiên Chúa. Biến đổi này không những chỉ ở một phần, trong những sự nhỏ nhặt, vụn vặt nhưng là biến đổi toàn diện trong những điều quan trọng nhất, sao cho ý muốn Thiên Chúa thực sự trở nên động lực duy nhất của linh hồn: những gì họ làm, nói, suy tư “trong tất cả đều là ý Thiên Chúa”. Thật là một tình trạng cao cả, nâng tạo vật lên cao với Đấng Tạo Hóa, đem tạo vật từ mức sống nhân loại lên mức sống thần linh!” (SVC – Tập 6).

Tình Yêu Hoa Cỏ 
05/09 – 31/10/2007