Slides : Chúa cần con

Slides : Chúa cần con

Xem slides xin click tại đây


Chúa cần con (You need me) là tựa đề bài hát của Anne Murray. Mới nghe có vẻ trái với suy nghĩ bình thường, bởi vì chúng ta cần Chúa.

Tuy nhiên đây cũng là ý tưởng thánh Augustinô đã từng nói đến. Thiên Chúa có thể cứu cả thế gian không cần chúng ta, nhưng Ngài không thể cứu bạn nếu không có bạn.

Về điều này, tác giả Michel Quoist có cách diễn tả khác.

Thiên Chúa nhập thể chỉ có thể tiếp tục công trình cứu độ của Ngài trên trái đất hôm nay xuyên qua chúng ta.

Ngài muốn qua chúng ta để yêu thương nhân loại hôm nay.

Trích : “Lời nguyện giữa đêm của một linh mục”

Này con, con chẳng cô độc đâu,
Cha ở với con; Cha là con đó.

Vì Cha cần một dụng cụ khác là con người
để tiếp tục cuộc Nhập thể và Cứu độ của Cha.

Từ thuở vĩnh hằng, Cha đã chọn con,
Cha cần con đó.

Cha cần đôi bàn tay con để tiếp tục chúc phúc,
Cha cần đôi môi con để tiếp tục lên tiếng,
Cha cần thân xác con để tiếp tục khổ đau,
Cha cần trái tim con để tiếp tục yêu thương,
Cha cần con để tiếp tục cứu độ.
Này con, hãy ở cùng Cha.

Này con đây, lạy Chúa;
Này đây thân xác của con,
Này đây trái tim con,
Này đây linh hồn con.

Xin cho con cao lớn đủ để vươn cùng thế giới,
Mạnh mẽ đủ để mang được cả trần gian,
Thanh khiết đủ để ẵm bồng thế giới
mà không muốn giữ lấy cho mình.

Xin cho con trở thành nơi gặp gỡ, nhưng chỉ tạm thời,
Thành một con đường nhưng không có ngõ cụt,
bởi vì mọi sự đều quy tụ nơi đây,
mọi sự thuộc về con người đều dẫn đưa tới Chúa.